Juicht, o volken, juicht,
handklapt en betuigt
onze God uw vreugd,
weest in Hem verheugd,
jubelt voor de HEER,
buigt u voor Hem neer.
Psalm 147 - berijming Gereformeerd kerkboek

© juichtaarde.nl 2001 - 2023