Zingt een nieuw lied voor God de HERE.
Zing, aarde, zing zijn naam ter ere.
Zingt voor de HEER met diep ontzag,
boodschapt zijn heil van dag tot dag,
opdat elk volk die lofzang lere.
Psalm 96 : 1 - berijming Gereformeerd kerkboek

© juichtaarde.nl 2001 - 2024