De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt Eeuwigheidszondag genoemd. Een week later begint de Adventstijd, het begin van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel voleindingszondag of de oudejaarsdag van de kerk genoemd. Op dezelfde dag viert de Rooms-katholieke kerk het Feest van Christus Koning. Op Eeuwigheidszondag en op het Feest van Christus wordt beleden dat het leven niet eindig is, maar eeuwig, dat de dood is overwonnen door Christus.

Tijdens de kerkdienst op Eeuwigheidszondag worden de overleden gemeenteleden herdacht.

 

Liederen om te zingen op Eeuwigheidzondag:

© juichtaarde.nl 2001 - 2024