Er zijn liederen die gezongen kunnen worden op andere melodieën. Hieronder volgt er een aantal, maar wie weet er nog meer? Laat juichtaarde.nl het weten!

Van Janny Minnema kregen we het onderstaande lied toegestuurd (dank!). Het is een lied met daarin alle 66 bijbelboeken op volgorde. Het is op de wijs van Psalm 65.

Janny Minnema stuurde de tekst van 'De Heilige Klokslag'. Een lied uit grootmoederstijd of nog eerder. Herkent iemand dit lied? En op welke wijs werd het gezongen?

Hieronder een tabel met de liederen uit het Gereformeerde Kerkboek (editoie 2016). Bij elk gezang staat vermeld met welk instrument het beste begeleid kan worden.

'Hi, I do not know what a beamer is'. Dat prachtige en volstrekt onverwachte e-mailtje kwam uit Amerika. Ik had de makers van het door mij gebruikte muziekprogrammaatje gevraagd, hoe ik de muziekbestandjes direct geschikt kon maken voor gebruik op de beamer. En laat ik nu altijd gedacht hebben dat 'beamer' onvervalst engels was. Niet dus, want aan de andere kant van de plas hebben ze het over een LCD-projector. Wist ik veel!

Een bezoekster vraagt uit welke bundel het volgende lied komt. Het eerste couplet is heel bekend en staat als zelfstandig lied (1 couplet dus!) in o.a. de Opwekkingsbundel en de E&R-bundel.

Wie kent deze vier coupletten en weet er meer over te vertellen?

OBERNDORF - Een kapot kerkorgel in een klein Oostenrijks plaatsje, 185 jaar geleden, leidde ertoe dat mensen over de hele wereld vandaag de dag het "Stille nacht, heilige nacht" zingen. In 1818 werd het lied geboren dat inmiddels is uitgebracht in honderden talen en jaarlijks rond Kerst door miljoenen mensen wordt gezongen.

Een verpleegtehuis zocht voor een demente bewoonster een lied met de volgende woorden:

Orpa koos de brede weg
en Ruth de smalle

© juichtaarde.nl 2001 - 2024