Een verpleegtehuis zocht voor een demente bewoonster een lied met de volgende woorden:

Orpa koos de brede weg
en Ruth de smalle

Inmiddels is door een bezoekster (hartelijk dank!) gereageerd met ongeveer dezelfde woorden. Els schrijft ons dat zij het herkend heeft als een poesieversje, dat vroeger in de poesiealbums stond. Ze citeert uit haar hoofd de tekst:

Op de weg door ons betreden
zijn twee wegen, zegt de Heer.
Orpa koos voor zich de brede
Ruth de smalle, God ter eer.

Moge ook uw voet zich vinden
op 't door Ruth betreden pad.
Wandlend met de Godsgezinden
naar de zaal'ge hemelstad.

Door de e-mail van Els ben ik gaan kijken op de website www.poezieverzen.nl en vond de volgende tekst:

op de grote weg des levens
zyn twee wegen sprak de heer
orpa koos voor den breeden
ruth de smalle god ter eer
mocht des heeren oog u vinden
op den door ruth betreden pad
reizende met gods beminden
naar de zalige hemelstad

voor sary ter herinnering buur meisje reina klemhius

Dhr. Kleinbloesem vond in de poesiealbum van wijlen Jaapje Karens te Zoetermeer van 21 mei 1936 de op 5 juni 1936 gedateerde tekst van haar zusje Jannie:

Het aardse dal door ons betreden
Heeft twee wegen zegt de Heer.
Orpa koos voor zich de brede,
Ruth de smalle, God ter eer.
Moge 's Heren oog uw vinden
Op de door Ruth betreden pad,
Rijzende naar Gods beminden,
Naar de zaalge Hemelstad.

Ook de moeder van mevr. Steenhuis schreef het versje in haar poesiealbum in 1963 met ongeveer dezelfde woorden als hierboven.
De oma van Janke de Vries schreef het versje in haar poesie-album in 1972, beginnend met:

't Aardsche dal door ons betreden, heeft twee wegen zegt de Heer

en eindigend met:

Reizende met Gods beminden, naar de zaal'ge hemelstad.

© juichtaarde.nl 2001 - 2024