Marius vroeg het volgende met betrekking tot Psalm 115:

Kunt u mij uitleggen hoe het komt dat ik in de melodie van psalm 115, de tweede regel, verschillende uitvoering van ritme in psalmboeken tegenkom.

Er zijn notaties waarin de regel als volgt is genoteerd:

1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/2 -1/2 - 1/2 noot

en notaties als volgt:
1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/2 -1/2 - 1/2 noot

ik ben heel nieuwsgierig naar de mogelijke reden.
De verschillen zij dik gedrukt.


Dit heeft juichtaarde.nl voorgelegd aan musicoloog Jan Smelik. Hij wist het volgende:

Het verschil heeft te maken met het gegeven dat in 16de-eeuwse Franse bronnen varianten van de melodie genoteerd stonden.De versie waarin de 4de en 5de noot van regel 2 uit Psalm 115 in onze notatie: halve noten zijn, komt onder andere voor in:

Pseaulmes cinquante, de David....mis en mysique par Loys Bourgeoys à 4 p. (Lyon 1547)

De versie waarin de 4de en 5de noot van regel 2 in onze notatie kwartnoten zijn, is volgens:
La forme des prières et chants ecclésiastiques (Genève 1542).

© juichtaarde.nl 2001 - 2024