Spreekwoorden en gezegden over en uit de psalmen

Er zijn best veel spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen die uit de psalmen komen. Er zijn ook spreekwoorden en gezegden die over  psalmen gaan. Dat zijn er niet zo veel, maar als u er nog meer weet. Laat maar weten!

Over psalmen

Toen David oud werd, maakte hij psalmen.

Uitleg: Iemand die nu een onverantwoord leven leidt, wordt later vaak heel vroom.

Psalmen zingen

Uitleg: Deze uitdrukking komt uit de scheepsvaart. Psalmen zingen is het schuren van het dek met een baksteen, die ook wel psalmboek werd genoemd. Het schuren werd in de zeiltijd altijd op zondag gedaan en bij dit eentonige, knieen en handen verslijtende, werk deed men het op de maat van een gezongen psalm. Het langzame ritme van de psalm gaf de maat aan van het schuren.

Uit de psalmen

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in

Dit spreekwoord komt uit psalm 7 : 16.

De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen

Psalm 16 : 6 (Statenvertaling)
Dit gezegde betekent: 'ik ben in een prettige omgeving terechtkomen'. In de bijbel is een snoer vaak een meetlint om bijvoorbeeld landerijen op te meten. In psalm 16 is het een uitspraak van David, als hij het heeft over wie God voor hem is.
Zie ook etymologiebank.nl

zijn handen in onschuld wassen

Betekenis: zichzelf onschuldig verklaren, al dan niet terecht.
Deze uitdrukking komt een aantal keer voor in de bijbel. Het bekendst is natuurlijk Matteus 27 : 24 waar Pilatus voor de ogen van de mensen zijn handen wast in onschuld.
Maar ook in de pslamen komt de uitdrukking voor, namelijk Psalm 26 : 6 en Psalm 73 : 13.
Het ritueel van de handen wassen komt uit Deuteronomium 21 : 1-9. Als iemand vermoord was en de dader was niet bekend, dan moesten de oudsten van de dichtstbijgelegen stad boven een geofferde koe hun handen wassen. Op die manier werden zij en hun stad verlost van de bloedschuld die anders op ze zou rusten.

Op handen dragen

Dit wordt onder andere in Psalm 91 : 12 gezegd: 'Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot' (Statenvertaling). Oorsrponkelijke betekenis was dus 'beschermen'. Vandaag de dag betekent het 'vereren' of 'liefhebben'

Wie met tranen zaait, zal met gejuich maaien.

Dit is Psalm 126 : 5 en betekent: 'na tegenspoed komt voorspoed'. In de psalm wordt bedoeld dat wie moeilijk werk volbrengt zal overwinnen.

De lier aan de wilgen hangen

Dit komt uit Psalm 137 : 2, "In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren."
Deze psalm herinnert aan de ballingschap van Israëlieten: zij waren zo droevig dat ze stopten met musiceren. Het gezegde betekent dan ook dat je ergens mee stopt.
Zie ook Onze Taal

 

 

© juichtaarde.nl

Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën
tekst & muziek: Michiel Spijker (o.a. Opwekkingsbundel 54)