Van harte welkom op de website van juichtaarde.nl!

Op juichtaarde.nl vindt u heel veel informatie over psalmen en christelijke liederen. Van diverse psalmboeken en liedbundels zijn overzichten te vinden. En bij heel veel psalmen en liederen vindt u de tekst, melodie, eventueel muziekbewerkingen en andere informatie.

Op de zoekpagina kan gezocht worden naar psalmen en liederen op onderwerp.

De muziekbewerkingen van psalmen en liederen op juichtaarde.nl zijn belangeloos beschikbaar gesteld door verschillende musici.

Stil maar, wacht maar

woensdag 21 maart 2012

bladmuziek2Bladmuziek toegevoegd van het lied 'Stil maar, wacht maar'. Met dank aan L.C. Verschoor.

Het lied komt onder andere voor in de bundel 'Gereformeerd kerkboek' en 'Alles wordt nieuw' van Hanna Lam.

Laatste toevoegingen

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek