Van harte welkom op de website van juichtaarde.nl!

Op juichtaarde.nl vindt u heel veel informatie over psalmen en christelijke liederen. Van diverse psalmboeken en liedbundels zijn overzichten te vinden. En bij heel veel psalmen en liederen vindt u de tekst, melodie, eventueel muziekbewerkingen en andere informatie.

Op de zoekpagina kan gezocht worden naar psalmen en liederen op onderwerp.

De muziekbewerkingen van psalmen en liederen op juichtaarde.nl zijn belangeloos beschikbaar gesteld door verschillende musici.

Veel liederen zijn gemaakt voor speciale gelegenheden. Daarvoor zijn dan ook op juichtaarde.nl speciale pagina's gemaakt. Hiernaast staan de feestdagen of andere gebeurtenissen van de komende tijd.
20-04-2014Pasen

Laatste toevoegingen

© juichtaarde.nl

Juicht de Here, gij ganse aarde,
dient de Here met vreugde
(o.a. Evangelische liedbundel 23)