Van harte welkom op de website van juichtaarde.nl!

Op juichtaarde.nl vindt u heel veel informatie over psalmen en christelijke liederen. Van diverse psalmboeken en liedbundels zijn overzichten te vinden. En bij heel veel psalmen en liederen vindt u de tekst, melodie, eventueel muziekbewerkingen en andere informatie.

Op de zoekpagina kan gezocht worden naar psalmen en liederen op onderwerp.

De muziekbewerkingen van psalmen en liederen op juichtaarde.nl zijn belangeloos beschikbaar gesteld door verschillende musici.

Laatste toevoegingen

De muziekbewerking van 'Zonne en maan' met dank aan R. Sikkema.
- Nu daagt het in het oosten - o.a. Nieuw liedboek 303

Bladmuziek voor koor van de 'Christmas cantata' toegevoegd. Met dank aan G. Olsder. Verder zijn er bij een 25-tal psalmen linkjes toegevoegd naar pagina's op levensliederen.net.

Aan de links-pagina 'Andere liedbundels' is de website nieuwoudlied.nl toegevoegd. Het is een digitale bundel met nieuwe kerkliederen op bestaande melodieën.

Aan de thema pagina's en de kalender is Advent toegevoegd. Zie het thema artikel over advent.

Nog meer muziekbewerkingen toegevoegd van A. Kastelein. Heel veel dank!
- Daar is uit 's wereld duistre wolken - o.a. Op toonhoogte 63
- Dank U voor deze nieuwe morgen - o.a. Evangelische liedbundel 168
- De zon daalt in de zee - o.a. Nieuw liedboek 253
- Komt allen tezamen - o.a. Liedboek 138
- Nu daagt het in het oosten - o.a. Nieuw liedboek 444
- Stille nacht - o.a. Liedboek 143

© juichtaarde.nl

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
psalm 98, berijming Liedboek